Reklama

V príprave.

Private Equity

V rámci našich služieb Vám poskytneme sprostredkovanie finančných zdrojov pre Vašu firmu alebo pre podnikateľský nápad. Finančné zdroje zabezpečujeme od súkromných investorov na spôsob VENTURE (rizikového) kapitálu.

V prípade Vášho záujmu o túto službu, si pripravte biznis plán s popisom podnikateľského zámeru, odhadu finančnej investície a zhodnotenia návratnosti. Pre vašu väčšiu istotu automaticky s Vami podpíšeme dohodu o mlčanlivosti. Takisto aj investor, pokiaľ prejaví záujem o Váš zámer, podpíše dohodu o mlčanlivosti.

Interiéry a stavebníctvo

Jednou z možností ako si spríjemniť prostredie v ktorom žijeme alebo pracujeme, je úprava interiérov podľa požiadavky.

Architekti môžu využiť naše služby na rekonštrukciu interiérov, výroby nábytku podľa návrhu od stredného štandardu až po luxusný segment. Zabezpečíme pre Vás murárov, inštalatérov, maliarov, obkladačov a stolárov.

Pre klientov, ktorí ešte nemajú spracovaný návrh úpravy interiérov, zabezpečíme služby dizajnéra a bytového architekta. Samozrejmosťou je aj kompletná dodávka interiérov na kľúč.

Ak ste sa rozhodli stavať, tak nás neváhajte osloviť. Zaobstaráme projektovú dokumentáciu, zabezpečíme povolenia, zrealizujeme stavbu a po kolaudácii Vám ju odovzdáme.

Služby

Pre Vašu firmu, bytový dom, alebo priamo pre Vás, zabezpečíme služby upratovania, dodávky tovaru, babysitting, venčenie psov, doučovanie pre Vaše deti, rôzne záujmové kurzy pre Vás aj Vaše deti, zabezpečíme catering a program pre Vaše oslavy a party, údržbu automobilov, postaráme sa o Vašu záhradu, zabezpečíme presťahovanie, odvoz odpadu, v prípade poruchy zabezpečíme havarijnú službu.

Ak ste v zahraničí a vlastníte nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti na Slovensku, postaráme sa oprenájom, údržbu a pravidelné kontroly.

V prípade požiadavky zabezpečíme vypratanie bytu v pozostalosti. Zabezpečíme balenie aj odvoz materiálu.

Správa nehnuteľností

Užívanie každej budovy je spojené s postupným opotrebovaním. Preto je potrebné riešiť jej správu a chod čo najefektívnejšie. Je potrebné zhodnotiť a určiť rizikové body prevádzky, ktoré majú vplyv nielen na budovu samotnú, ale aj na jej užívateľov. Je potrebné zabezpečiť jej údržbu, opravy, pravidelné kontroly, znížiť náklady na prevádzku a spotrebu energií, zabezpečiť prenájom priestorov, prípadne vyriešiť spory s neplatičmi.

Ponúkame Vám kompletné služby pri správe Vášho bytového domu, administratívy, polyfunkcie, alebo aj rodinného domu.

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti podnikania, obchodovania a stavebníctva. V súčastnosti pripravujeme aj poradenstvo v oblasti financií.

Virtuálna kancelária, zakladanie spoločností, účtovníctvo. Rozhodli ste sa podnikať ale ešte nemáte prostriedky na prenájom kancelárie? Zabezpečíme Vám založenie spoločnosti, virtuálne sídlo, preberieme za Vás poštu, a povedieme Vaše účtovníctvo.
Všetko budete mať na jednom mieste, a môžete sa naplno venovať podnikaniu.